Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01 / 01 / 2023

Lees de volgende Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van CryptoChipy (“de Website”), beheerd door CryptoChipy. Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u akkoord gaat met het naleven van deze voorwaarden en ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet, bent u niet bevoegd om de Website te gebruiken.

1. Gebruik van de website

1.1. Geschiktheid: Om aan deze overeenkomst deel te nemen, moet u minimaal 18 jaar oud zijn en over de handelingsbekwaamheid beschikken.

1.2. Gebruikersaccounts: Als u ervoor kiest om een ​​account op de Website aan te maken, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw accountgegevens. U verbindt zich ertoe nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

1.3. Verboden activiteiten: Het gebruik van de website voor onwettige of frauduleuze doeleinden is ten strengste verboden. Activiteiten die het functioneren van de Website of de daarmee verbonden diensten kunnen verstoren of hinderen, zijn eveneens verboden.

2. Inhoud en intellectueel eigendom

2.1. Eigendom van inhoud: Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal, is eigendom van of onder licentie van CryptoChipy en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Door gebruikers gegenereerde inhoud: Het indienen van door gebruikers gegenereerde inhoud op de website verleent CryptoChipy een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om genoemde inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen en distribueren.

3. Links naar websites van derden

De website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door CryptoChipy. Wij wijzen elke controle af over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat CryptoChipy niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

4. Disclaimer

4.1. Geen garantie: De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij bieden geen garanties, verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud.

4.2. Gokverantwoordelijkheid: CryptoChipy draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw gokactiviteiten. Het is uw plicht om op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende kaders van uw rechtsgebied te gokken.

5. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Als u de Website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

6. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.